Spring naar inhoud
logo
Gemeente
Amsterdam

Buurtbudget Tuindorpen

Waarom kan ik niet stemmen op plannen voor het onderwerp Speeltoestellen?

tekstwolk-punt

Onderwerp Speeltoestellen (speeltuinen)

Voor het onderwerp spelen zijn 15 plannen ingediend. Alle plannen zijn door ons gecheckt of een plan kan en mag. Dit noemen wij de haalbaarheidstoets. Ook hebben wij beoordeeld of er achterstallig onderhoud is aan een speelplek of dat wij eerst andere werkzaamheden moeten uitvoeren voor een plan mogelijk is. Uit de haalbaarheidstoets blijkt dat 2 plannen niet haalbaar zijn. Wel kunnen we met de andere plannen op 6 plekken kijken naar mogelijkheden. Het gaat om 3 bestaande speeltuinen: Texelplein, speeltuin de Noorderling en Dirkshornplantsoen. En er zijn 3 nieuwe speelplekken haalbaar. Aan de Ilpendammerstraat, Avenhornstraat en de Middeliestraat/Wognummerstraat kunnen een aantal nieuwe kleine speeltoestellen worden geplaatst.

Hoe nu verder

Bij deze 6 plekken moet nog wel eerst wat gebeuren. Een aantal speeltoestellen op het Dirkshornplantsoen staan al op onze vervangingslijst en worden dus al vervangen. Speeltuin de Noorderling moet eerst op orde worden gebracht en ook het Texelplein voldoet nog niet helemaal. Dit zijn werkzaamheden die wij eerst zelf moeten uitvoeren. Hier wordt dus geen geld uit het buurtbudget voor gebruikt.Dit betekent niet dat het geld uit het buurtbudget voor de speeltoestellen helemaal niet gebruikt wordt. In samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen we wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden. Een definitief plan is er voor deze plekken dus nu nog niet. Bewoners hebben wel duidelijk aangegeven dat het onderwerp spelen erg belangrijk is. Er is overleg geweest met de indieners van de plannen. Met deze bewoners hebben wij samen besloten om over deze 6 plekken het geld uit het buurtbudget te verdelen. We hebben met elkaar bepaald wat nodig en beschikbaar is. Op die manier is er voor elke plek geld beschikbaar en is stemmen niet nodig.

De verdeling is als volgt:

 • Texelplein: € 18.500,–
 • Speeltuin de Noorderling: € 18.500,–
 • Dirkshornplantsoen: € 9.000,–
 • Ilpendammerstraat: € 9.000,–
 • Avenhornstraat: € 9.000,–
 • Middeliestraat/Wognummerstraat: € 2.000,–

Voor Texelplein, speeltuin de Noorderling en Dirkshornplantsoen betekent dit dat het geld uit het buurtbudget extra is. Dit komt bovenop het geld dat beschikbaar is voor het reguliere onderhoud en geplande vervanging. Met alle planindieners zijn afspraken gemaakt hoe we deze bedragen kunnen uitgeven aan de speeltuinen.

Aan de Ilpendammerstraat, Avenhornstraat en de Middeliestraat/Wognummerstraat staan nog geen toestellen. Met geld uit het buurtbudget worden ook op deze plekken een paar kleine speeltoestellen geplaatst. Wij houden u op de hoogte via deze website.

Plannen voor onderwerp Speeltoestellen (speeltuinen)

Loading...

38655

Plannen Texelplein

Plannen Texelplein

Sport, spel en ontmoeting op het Texelplein
Bij deze willen de bewoners van de wijk Tuindorp Buiksloot (Texelplein)

u de plannen geven voor het project ter besteding van het geld wat hiervoor beschikbaar is gesteld door het Stadsdeel Noord.

Op het TEXELPLEIN 

1           2 baskets voor te kunnen basketballen in de voetbal kooi.
Het liefst zien we deze boven op de doeltjes gemonteerd .
 
2         Het asfalteren van de voetbalkooi.
De voetbalkooi kan dan voor veel meer activiteiten gebruikt worden.
Denk hierbij aan:
Voetbal, Basketbal, rijden met radiografische auto’s, Rollerskaten,
Skateboarden enz….
In de winter is er ook de mogelijkheid om het asfalt op te spuiten met water zodat de kooi een gezellige ijsbaan wordt voor de kinderen en de ouders.
 
3         Een Jeu de boules baan.
Dit is voor de wat oudere mensen om de vermaak en de sociale contanten op het plein en jong en oud zijn dan samen op het plein.
 
4         Een gezellige picknick tafel om samen b.v een bakje koffie te drinken met elkaar.
 
Wij de Bewoners van het Tuindorp Buiksloot (Texelplein)
Kijken er naar uit dat deze plannen gaan worden uitgewerkt.
Zodat we in de toekomst het een stuk gezelliger krijgen op het Texelplein.
 Bedankt en we zien de toekomst zonnig tegenmoet.

Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

38098

Nieuwe speeltoestellen voor speeltuin Texelweg

Nieuwe speeltoestellen voor speeltuin Texelweg

Nieuwe speeltoestellen voor alle leeftijden op het Texelplein
Wij zijn Lexie, Kayla, Norah, Emily, Nausika, Mexi, Cosima(leeftijd 5-12 jaar) en wonen allemaal op of rondom het Texelplein. 

Wij zijn blij dat er een speeltuin is in onze buurt maar we zouden graag een leukere speeltuin willen met verschillende dingen om te doen. De speeltuin zoals die nu is vinden wij erg saai, daarbij is er ook niets anders in de buurt waar wij samen kunnen spelen. Wij mogen ook nog niet alleen naar andere buurten en willen daarom voor alle kinderen uit de buurt een mooie en gezellige speeltuin met toestellen die voor alle leeftijden leuk zijn.

Wij willen graag de volgende toestellen op het plein: 
 • Een rekstok. Hoog en laag om te kunnen koppeltje duiken
 • Een kabelbaan
 • Een grote dubbele schommel voor de grote en kleinere kinderen
 • Een belevingspad met natuurlijke materialen
 • Bankjes voor de ouders maar ook voor de kinderen
 • Een prullenbak
 • Een watertap kraan
Er staat nu een wipkip(zie foto) die door niemand gebruikt wordt. Hij is oud en staat in een hoekje waar ook een kunstwerk staat die gevaarlijke hoeken en punten heeft. Op deze plek zou bijvoorbeeld een kabelbaan kunnen komen. 

Wij hopen dat iedereen uit de buurt op ons idee gaat stemmen!

Groetjes,

Lexie, Kayla, Norah, Emily, Nausika, Mexi, Cosima

Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37879

Groene intergenerationele ontmoetingsplek

Groene intergenerationele ontmoetingsplek

Speeltuin de Noordeling wordt een groene ontmoetingsplek voor iedereen!
Door van de Noordeling een combinatie te maken van een natuurspeeltuin, een buurtmoestuin en een outdoor gym, wordt het een groene ontmoetingsplek voor alle leeftijden!
Speeltuin de Noordeling heeft veel ruimte die nu niet gebruikt wordt. Er is genoeg plek om een moestuin inclusief pluk-bomen (fruit- en notenbomen) aan te leggen, de speeltuin om te vormen tot een natuurspeeltuin en een outdoor gym aan te leggen.

Jongeren
De speeltuin wordt nu vaak bezocht door hangjongeren. Zij gebruiken de speeltoestellen die voor kinderen bedoeld zijn en laten afval achter. Laten wij deze groep hun eigen speeltoestellen geven die beter passen bij hun leeftijd: calisthetinics en/of outdoor gymtoestellen. Hiermee neem je deze groep serieus en bied je ze mogelijkheden om meer te bewegen.

Ouderen
Voor een oudere generatie (maar waarschijnlijk net zo goed voor een jongere generatie) is de moestuin interessant: als lichte lichamelijke inspanning is tuinieren geschikt om op oudere leeftijd toch in beweging te blijven, maar ook als vorm van ontmoeten. Er kunnen picnicbanken geplaatst worden waar mensen samen kunnen eten van de groente en het fruit uit de moestuin.

Volwassenen
Volwassenen kunnen zowel gebruik maken van de sporttoestellen als de moestuin. Voor ouders met jonge kinderen is het fijn als je zelf kunt bewegen of in de moestuin kunt werken terwijl je je kinderen in het oog houdt. Zeker als het kouder wordt is het een uitkomst als je niet verkleumd aan de kant hoeft te staan terwijl je kind speelt, maar dat de omgeving uitdagingen biedt om zelf ook in beweging te blijven.
 
N.B.:
-Het tennisveld wordt (in tegenstelling tot het voetbalveld) nooit gebruikt dit zou (eventueel met het basketbalveld) bij de speeltuin getrokken en vergroend kunnen worden.
-De speeltuin de Noorderling als ontmoetingsplek voor verschillende generaties heeft als bijkomend voordeel dat er meer toezicht is, je voorkomt daarmee vandalisme en overlast en het wordt daardoor een veilige plek voor iedereen.
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37799

Vernieuwing speeltuin Dirkshornplantsoen

Vernieuwing speeltuin Dirkshornplantsoen

Het speeltuintje aan het Dirkshornplantsoen is oud, vies en onveilig. Ik stel voor om het op te knappen en de speeltoestellen te vervangen
Onlangs zijn de speeltuintjes bij de Nieuwendammerstraat en Middeliestraat helemaal vernieuwd. Ik wil voorstellen dit ook met het speeltuintje aan het Dirkshornplantsoen te doen. Daar is nu een kapot en daardoor onveilig klimrek. De speeltuin wordt voornamelijk als hondenuitlaatplek gebruikt en ik zie er niet vaak kinderen spelen. Dat is jammer, want er wonen genoeg (en steeds meer) kinderen in de straten er omheen. Ik wil graag een veilige, kindvriendelijke speelplek voor kinderen creëren waar gezinnen uit de buurt elkaar kunnen ontmoeten. Bij de hierboven genoemde speeltuinen zie ik dat er veel nieuwe mensen met kinderen uit de buurt op af komen. Nu worden deze speeltuinen daadwerkelijk gebruikt hoe ze bedoeld zijn, door jonge kinderen hier lekker hun energie kwijt kunnen. Hierdoor lijkt er minder hangjeugd op af te komen en wordt er minder afval achtergelaten.

Kortom, vernieuwing van deze speeltuin is nodig omdat:
- De speeltoestellen zijn oud en onveilig en alleen daarom aan vervanging toe
- Het zorgt voor meer nieuwe ontmoetingen van mensen uit de buurt
- Het uiterlijk van het Dirkshornplantsoen fleurt er van op en er zal hopelijk minder hondenpoep liggen
- Het belangrijkste: het is natuurlijk heel leuk voor de kinderen uit de buurt dat er een nieuwe, mooie speelplek is op deze locatie
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37378

'n Hart voor Blauwe Zand (Activiteiten Jongeren)

'n Hart voor Blauwe Zand (Activiteiten Jongeren)

Voor (positieve) vrijetijdsbesteding; Johan Cruijff Court aan de Hoekschewaardweg en activiteiten i.s.m. jongerenwerkers.
Een hart voor Blauwe Zand!

Er is gebrek aan activiteiten voor deze doelgroep in het dorp. Jongeren vervelen zich en zijn daardoor eerder geneigd rottigheid uit te halen. Wanneer zij op positieve wijze hun tijd door kunnen brengen zal deze overlast grotendeels verdwijnen. Door (begeleide) activiteiten aan te bieden krijgen jongeren meer de kans zichzelf te ontwikkelen en hun talenten te benutten. Jongerenwerkers kunnen hier een goede rol in spelen.

Een aantal jongeren in de wijk hebben aangegeven graag een Johan Cruyff Court te zien op 'het asfalt' aan de Hoekschewaardweg. Gelegen naast speeltuin de Noorderling.
De ruimte is nu ingericht als voetbal/basketbalveld met als ondergrond asfalt.
'Het asfalt' daagt jongeren (maar ook anderen) nu niet zo danig uit dat deze benut wordt tot zijn volle potentie.

Waarom een Johan Cruyff Court en begeleide activiteiten door jongerenwerkers?:

 1. Sporten is gezond en draagt bij aan mentale stabiliteit.
 2. Bevordert het opbouwen van vriendschappen.
 3. Leert de doelgroep zorgvuldig en verantwoord om te gaan met openbare ruimtes.
 4. Creëert betrokkenheid en bevordert het gevoel van 'ik mag er zijn'. 
 5. Minimaal aantal uren per week begeleid sporten op het court vanuit Johan Cruyff Foundation.
 6. Goed voor de algehele ontwikkeling van de jongeren.
 7. Talenten worden herkent en ontwikkeld.
 8. Minder overlast doordat de jongeren een bezigheid hebben.
 9. Minder overlast doordat jongerenwerkers zien waar de valkuilen liggen en hier op in zullen spelen.
 10. Project 'Heroes of the Cruyff courts'.
 11. Gemoedsrust bij ouders en buurtgenoten.
 12. Vrijetijdsbesteding voor de doelgroep
Zo zijn er nog veel meer voordelen op te noemen.

(Neem voor meer informatie vooral een kijkje op de website van de Johan Cruyff Foundation.
https://www.cruyff-foundation.org/)

Bekijkt u de plannen die goed aansluiten bij het plan hierboven ook even voordat u stemt?:
https://buurtbudgettuindorpen.amsterdam.nl/plan/37376
https://buurtbudgettuindorpen.amsterdam.nl/plan/37377

https://buurtbudgettuindorpen.amsterdam.nl/plan/37379
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37377

'n Hart voor Blauwe Zand (Speeltoestellen)

'n Hart voor Blauwe Zand (Speeltoestellen)

De staat van speeltuin de Noorderling, aan de Hoekschewaardweg, is triest te noemen. Speeltoestellen moeten worden vervangen en opgeknapt!
Een hart voor Blauwe Zand!

Waar andere wijken een mooi onderhouden, veilige speeltuin hebben voor hun jongere bewoners heeft Blauwe Zand (en de Nieuwendammerdijk) dit niet.
Onze kinderen hebben geen veilige speeltuin om hun vrijetijd door te brengen.

Blauwe Zand mist 'n veilige, goed onderhouden speeltuin evenals een actieve speeltuin vereniging. Ooit was deze er wel, welke een grote maatschappelijke rol speelde. Bewoners, van alle leeftijden, wisten de speeltuin en haar vereniging te vinden voor activiteiten en ongedwongen tijdverdrijf. Ook mensen van buiten Blauwe Zand kwamen graag naar de speeltuin; er vond verbinding plaats tussen verschillende wijken.

Een veilige, onderhouden en uitdagende speeltuin dient niet onderschat te worden.
Kinderen leren spelenderwijs. Daarom draagt een actieve, onderhouden, veilige speeltuin bij aan hun algehele ontwikkeling.
De staat van speeltuin de Noorderling is triest, het lijkt een braakliggend terrein te zijn in plaats van een stimulerende speelgelegenheid die bijdraagt aan de ontwikkeling van onze kinderen. Ook is het nu niet in de gelegenheid de maatschappelijke rol te vullen waar die het wel zou kunnen, met goed beheer en onderhoud.

De Noorderling is een doorn in het oog voor velen. Omwonenden ervaren overlast. Dit moet anders! Speeltuin de Noorderling zou weer een positieve ervaring moeten worden voor alle buurtbewoners. De speeltuin zou een mooie herinnering voor later moeten zijn voor de kinderen van nu.

Wat is nodig in speeltuin de Noorderling?:

 1. Vervangen/opknappen speeltoestellen.
 2. Hoger en degelijk hekwerk, om te beginnen aan de wegkant.
 3. Container voor speelmateriaal (fietsjes, schepjes, emmers, etc.)
 4. Herinrichting.
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37375

pingpongtafel voor asfaltveld achter Purmerplein

pingpongtafel voor asfaltveld achter Purmerplein

Achter het Purmerplein ligt een speeltuintje. OP het asfvaltveld daarnaast willen we graag een pingpongtafel voor grotere kinderen.
Achter het Purmerplein ligt een lint dat wijk en dijk verbindt. dat lint bestaat uit het rioolpad, vroeger een sloot tussen dijk en weilanden erachter. Aan het rioolpad ligt een strook ruig groen dat buurtbewoners enkele zaterdagen per jaar onderhouden, een in onbruik geraakt terreintje dat vroeger van de plantsoenendienst was, Het Gebouw, een speeltuintje waar buurtbewoners fruitbomen en een beukenhaag geplant hebben en een asfaltveld. 
Een pingpongtafel biedt ook oudere kinderen gelegenheid elkaar tussen wijk en dijk tegen te komen. 
Dit past in het plan van 40 bewoners om dit hele lint te behouden en te versterken als verbinding voor de buurt. we werken ook aan een plan om een stuk van het asfaltveld te vervangen door meer groen en een kruidentuin, met behoud van een asfaltveld om op te fietsen, voetballen en basketballen. En we gaan met een landschapsarchitect aan de slag om een plan te maken voor de strook. Daarvoor gebruiken we budget van 'wijkinitiatieven'.    


Om de buurt te betrekken hebben we een artikel geplaatst in het blaadje van de winkeliers op het Purmerplein, een stuk opgehangen in het glazen kastje op het Purmerplein en we hebben een website opgezet www.wijkendijkpurmerplein.nl en een app groep waar inmiddels 40 bewoners deelnemen.

Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37367

Spelen op voormalig schoolplein Ilpendammerstraat

Spelen op voormalig schoolplein Ilpendammerstraat

Tuindorp Nieuwendam is een prachtige wijk. Fijn wonen, maar voor de kinderen missen we speelplekken aan de noordzijde van het Purmerplein.
Tuindorp Nieuwendam is een prachtige wijk met mooie huisjes, goed contact onderling en veel groen. Er wonen ook veel kinderen in de wijk. Helaas zijn er weinig speelplekken (vooral aan de noordkant van het Purmerplein). Ouders hebben eerder op openbaar terrein trampolines neergezet, maar deze zijn weggehaald en niet alle kinderen mochten hierop spelen. Daarom willen we graag speeltoestellen plaatsen op een voormalig schoolplein en  bijbehorend grasveld. In het gras willen we voetbalgoaltjes, robinia vogelnestschommel, pingpong en trampoline. Op de stenen een KINGveld. Het stenen plein en het grasveld is van elkaar gescheiden door een haag. Deze moet blijven, maar we willen een doorgang maken, zodat je makkelijk van het ene naar het andere plekje kan.
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37246

Glijbaan speeltuin Hoekschewaardweg

Glijbaan speeltuin Hoekschewaardweg

Een kleine opknapbeurt en een nieuwe glijbaan voor kinderen van 6+.
De huidige speeltuin is eigenlijk prima zo als hij is. Alleen ontbreekt er een een speeltoestel voor wat oudere kinderen 6+. Op deze glijbaan kan je niet alleen glijden maar ook schommelen, klimmen en springen. 

Verder de prullenbakken wat vaker legen, toezicht straatcoaches voor hangende jongeren verhogen en de draaimolen een nieuwe laag verf en hij kan er weer jaren tegen aan!
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37061

Vernieuwing speeltuintje Hoogwoudstraat Nieuwendam

Vernieuwing speeltuintje Hoogwoudstraat Nieuwendam

Vernieuwen speeltuintje Hoogwoudstraat. Toestellen zijn erg verouderd. Grasveld is ook niet erg uitnodigend. Veel nieuwe jonge kids id buurt
Vanuit de VvE NU-T fase 1 te Amsterdam (1492) is er overleg geweest onder de bewoners in de buurt. Graag zien we dat de speeltuin word vernieuwd. Inmiddels zijn er steeds meer jonge gezinnen komen wonen of kinderen bij gekomen in de buurt en die willen we graag weer buiten zien spelen.
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

37055

Natuurspeeltuin Hoekschewaardweg

Natuurspeeltuin Hoekschewaardweg

Een mooie, duurzame, geluidsdichte plek voor kinderen en bewoners met minder overlast van jongeren.
We wonen tegenover de speeltuin op de Hoekschewaardweg dus we denken graag mee over de inrichting van de speeltuin. 

Vooral willen wij een mooie, groene, duurzame plek, waar kinderen een gevoel van natuur kunnen hebben tijdens het spelen.  Met bovenal veel leuke speeltoestellen! De kabelbaan en de schommels blijven leuk en we hopen dat er meer van dit soort leuke toestellen bij kunnen komen. 

Soms is er 's avonds wat overlast van jongeren, die komen z'avonds op de bankjes hangen met muziek en laten dan soms ook troep achter. Dat is jammer, dus misschien dat er rekening kan worden gehouden dat zij ergens anders kunnen zitten (Noorderpark?). Of dat de bankjes verder weg staan van de huizen. 

Dus is in dit ontwerp hebben we nagedacht over: 
1. Mooie groene plek voor kinderen. 
2. Bankjes aan de kant van het basketbalveld en wat verder weg van de woningen
3. Goede verlichting
4. Veel prullenbakken (die hopelijk worden geleegd door de gemeente)
5. Veel bomen en een heg op de kant van de straat, om geluidsoverlast te voorkomen en dat het er mooi uitziet. 

MVG,

Henry Poynor
Team Noordmakers | 2 mrt. 2021, 15:12

Er is een opdracht voor de gemeente en in samenspraak met de planindieners en buurtbewoners bepalen wat er aanvullend met geld uit het buurtbudget aan de speelplek toegevoegd kan worden.

Login om verder te gaan

Hou mij op de hoogte
Geef mij een nieuwe code

Annuleren